Detail projektu

Řídicí systém pro laboratorní model destilační kolony

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-01 - nezadáno)

O projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření znalostí studentů bakalářského a magisterského studijního programu v oblasti implementace řízení reálných průmyslových procesů. Studenti budou mít možnost blíže se seznámit s regulační úlohou destilační kolony, procesního řízení a monitoringu pomocí průmyslového PC (dále jen IPC) a základy polní instrumentace.

Klíčová slova
Chemické procesy, Destilace, Destilační kolona, AS-Interface, Modbus TCP

Označení

1739/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kváš Marek, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)