Detail projektu

Inovace výuky ve světelné laboratoři

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2010-01-01 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2010-01-01 - nezadáno)

O projektu

Projekt je zaměřen na inovaci výuky předmětů Světelná technika a Osvětlovací soustavy. V rámci řešení projektu bude vytvořeno nové moderní pracoviště, které umožní sestavit deset nových laboratorních úloh a tím rozšířit praktické znalosti a dovednosti studentů v oblasti světelné techniky a malých světelných zdrojů (zejména LED).

Označení

3089/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škoda Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Belatka Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)