Detail projektu

Výzkum a vývoj modulárního systému fytotronových komor s nízkou energetickou spotřebou

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2014

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- plně financující (2010-01-01 - nezadáno)

Označení

FR-TI3/383

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Výsledky

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Lamps and Light Sources for Growing Plants. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T. Porovnání LED s konvenčními světelnými zdroji. 2015, roč. 6, č. 3/2015, s. 60-62.
Detail

SUMEC, S.; BAXANT, P. Návrh řídicího systému pro fytotronovou komoru. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXIX. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2012. s. 216-219. ISBN: 978-80-248-2833-6.
Detail

ŠKODA, J.; KRBAL, M. Osvětlování rostlin různými zdroji světla. In Proceedings - 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 2012. s. 1193-1198. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠKODA, J.; KRBAL, M.; PARMA, M.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Growth chamber illumination with a special luminaire. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Ostrava - Poruba: VSB – Technical University of Ostrava, 2015. p. 42-45. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S.; KRBAL, M.; BAXANT, P.; PAVELKA, T. Comparison incandescent lamps with alternative light sources with E27 thread. In LUMEN V4 2014 - Proceedings. 1. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 93-98. ISBN: 978-963-9299-21-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXI. První. 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 91-95. ISBN: 978-80-248-3553-2.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S.; ISKANDIROVA, M. Database systems for a unified description of the parameters of luminaires and light sources. In Published by MEE Világítástechnikai Társaság H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. Hungary Publisher/Felelős Kiadó: Nagy János. 1. Budapest, Hungary: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 149-154. ISBN: 978-963-9299-21-4.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. Plazmové světelné zdroje pro osvětlování rostlin. In Kurz osvětlovací techniky XXIX. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 177-181. ISBN: 978-80-248-2833-6.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. The Electrodeless Fluorescent Lamps and Their Use for Lighting Plants. In IV Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4 2012. 1st edition. Bratislava, Slovensko: KONGRES management s.r.o, 2012. p. 322-327. ISBN: 978-80-89275-32-8.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S. Solid angle measurement by digital camera in the evaluation of planth growth. In IV. Lighting Conference of the Visegrad Countries proceedings. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2012. p. 167-174. ISBN: 978-80-89275-32-8.
Detail

HAŠ, S.; ŠKODA, J.; HILLOVÁ, D. Osvětlování rostlin v interiéru. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXIX. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2012. s. 170-176. ISBN: 978-80-248-2833-6.
Detail

ŠKODA, J.; KRBAL, M.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; PARMA, M. Optimal illuminaton of plants in growth chambers with low energy demand. In Proceedings of CIE Centenary Conference „Towards a New Century of Light“. Paris: COMMISSION INTERNATIONALE DE L ECLAIRAGE, 2013. p. 1199-1207. ISBN: 978-3-902842-44-2.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. The soil moisture and the possibilities of automatic irrigation of plants. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 729-732. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S.; PAVELKA, T.; ISKANDIROVA, M. Ekologická zátěž světelných zdrojů. In Kurz osvětlovací techniky XXX. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 235-238. ISBN: 978-80-248-3173-2.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. THE PROPAGATION OF ELECTROMAGNETIC RADIO WAVES DURING OPERATION MODERN LIGHT SOURCES. In Zborník z 20. medzinárodnej konferencie SVETLO 2013 Proceedings of the 20th International Conference LIGHT 2013. první. Podbanské, Slovensko: KONGRES management s.r.o, 2013. p. 20-25. ISBN: 978-80-89275-35-9.
Detail

ŠKODA, J.; KRBAL, M.; BAXANT, P.; SUMEC, S.; PAVELKA, T. Využití dutých světlovodů pro osvětlení fytotronové komory. In Zborník prednášok SVETLO 2013. 2013. s. 94-101. ISBN: 978-80-89275-35-9.
Detail

KRBAL, M.; KRBALOVÁ, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Světelné zdroje a ekologie. Světlo, 2014, roč. 17, č. 2, s. 48-51. ISSN: 1212-0812.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Operating Parameters of Luminaires for Phytotron. In Proceedings of 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. 1. 2014. p. 671-674. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

KRBAL, M.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Světelné zdroje a svítidla pro pěstování rostlin. Světlo, 2014, roč. 17, č. 5, s. 48-51. ISSN: 1212-0812.
Detail

KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ISKANDIROVA, M.; BAXANT, P.; PAVELKA, T.; SUMEC, S.; ŠTĚPÁNEK, J. Ekodesign komponentů pro světelnou techniku. In Kurz osvětlovací techniky XXXI. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2014. s. 246-250. ISBN: 978-80-248-3553-2.
Detail

ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T. Porovnání LED s konvenčními světelnými zdroji. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXI. 1. 2014. s. 33-39. ISBN: 978-80-248-3553-2.
Detail

KRBAL, M.; PARMA, M.; ŠKODA, J.; BAXANT, P.; SUMEC, S.; PAVELKA, T.: SPFK_001; LED svitidlo pro fytotronovou komoru. SA6.10. (prototyp)
Detail

SUMEC, S.; ŠKODA, J.: GPM; GPM 1.0. Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/homes/sumec/gpm. (software)
Detail

BAXANT, P.; KRBAL, M.; ŠKODA, J.: Technika osvětlování XXVI. Plzeň (27.05.2014)
Detail

BAXANT, P.; KRBAL, M.; ŠKODA, J.: IV. Konference Vyšegrátských zemí pro osvětlení LUMEN V4 2012. Hotel Saffron, Bratislava, Slovensko (26.09.2012)
Detail

Česká společnost pro osvětlování - Regionální skupina Ostrava: Kurz osvětlovací techniky XXIX. Kouty nad Desnou, Hotel Dlouhé Stráně (15.10.2012)
Detail