Detail projektu

Vývoj ekologicky i ekonomicky perspektivních nátěrových systémů určených primárně pro ochranu betonových povrchů před atmosférickou korozí

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2012

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty

- plně financující (2010-02-01 - 2012-12-24)

O projektu

Primárním cílem je vytvořit nejoptimálnější recepturu pojivové části nátěrových systémů na bázi alkalických křemičitanu modifikovaných vhodnou akrylátovou disperzí za předpokladu užití druhotných surovin (elektrárenský popílek, mletá vysokopecní struska a odpadní propírka, mleté odpadní sklo atd.) jako složky plniva. Sekundárním cílem bude pak optimalizovat odolnost vyvíjených nátěrových systémů vůdci běžným atmosférickým vlivům (CO2, SO2, cykl. mraz atd.). Cílem je tedy vytvořit prvotřídní systém silikátové nátěrové hmoty schopné dlouhodobě ochránit betonový povrch před atmosférickými vlivy a konkurující současným produktům z hlediska kvality a především cenové náročnosti.

Popis anglicky
The Project purpose is to continue with already accomplished research at this field. The primary goal is to create most optimal prescriptions for the coating system binder on a alkaline silicate base modified by a suitable acrylate dispersion using the secondary raw materials (power plant flue ash, milled blast furnace slag and whasing waste, grind cullet etc.) like components of a filler. The Secondary goal is to optimize the resistance of the developed coating system against the common atmospheric influence (CO2, SO2, cycled. freeze etc.). The goal is simply to create first-class system of silicate coating composition which would be able to protect the concrete surface and compete with todays products in a quality and first of all a cost point of view

Klíčová slova
nátěr, betonový povrch, atmosferická koroze, ochrana, degradace

Klíčová slova anglicky
coat systems, development, concrete, surface, protection, atmospheric corrosion,

Označení

GPP104/10/P279

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šnirch Zdeněk, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (08.02.2010 - nezadáno)

Výsledky

ŠNIRCH, Z.; LUKAVEC, M.; DUFKA, A. METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE. Beton TKS, 2010, roč. 3/2010, č. 3, s. 64-67. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠNIRCH, Z. ZÁVISLOST DEGRADACE SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ NA KONSTRUKCI MOSTNÍCH OPĚR A DEGRADACE UMĚLE SIMULOVANÉ. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 4/2011, s. 18-22. ISSN: 1801-822X.
Detail

ŠNIRCH, Z. Protecting coats systems new possibilities. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 731-735. ISSN: 2010-376X.
Detail

ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R. The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 726-731. ISSN: 2010-376X.
Detail

ŠNIRCH, Z. Grind Cullet and Silicate Coatings. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2013, no. 650, p. 340-343. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI NAVÝŠENÍ MECHANICKÉ ODOLNOSTI AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT. In Maltoviny 2012. 1. Brno: VUT Brno, 2012. s. 106-110. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

ŠNIRCH, Z. Silicates (water glasses) coatings matrix possibilities. Advances in Mathematical and Computational Methods, 2012, vol. 2013, no. 5, p. 266-269. ISSN: 2227-4588.
Detail

ŠNIRCH, Z. Bridge piers and abutments surface degradation reduction posibility. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 538-541, p. 1808-1811. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K. POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 5-6, s. 230-235. ISSN: 1211-443X.
Detail