Detail projektu

Dynamika a hluk mezně mazaného kluzného ložiska

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2011

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty

- plně financující (2010-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

V současné době se v automobilovém průmyslu klade extrémní důraz na problém snižování hluku vozidel.Hluk obvyklých zdrojů v moderním automobilu byl snížen na tak nízkou úroveň, že jsou stále více sledovány atypické hlukové projevy, které se kdysi podílely na celkovém hluku ve velmi malém rozsahu. Typickým příkladem může být kluzné uložení poloosy do diferenciálu, který v jistých provozních režimech vykazuje vysokou hlukovou emisi.Navrhovaný projekt si tedy bere za cíl sestavit univerzální simulační model uložení poloosy v diferenciálu a vytvořit použitelnou metodiku pro konstrukci a odladění zmíněného uzlu v širokých provozních podmínkách. Dílčím cílem projektu je vytvořit a otestovat vhodnou metodiku pro provozní identifikaci parametrů matematického modelu (tuhost uložení, tlumící vlastnosti prostředí).

Popis anglicky
Elimination of the noise emission is object of high importance in automotive industry in recent time. The noiseof common sources of modern car was diminished to a very low level. Therefore the unusual noisephenomenon, which used to be minor parts of the overall noise, becomes more and more important. The sleeve bearing of the half-axle into the differential could be typical example. This node is source of undesirable noise in particular operation conditions.Target of the proposed project is universal half-axle bearing simulation model assembling and creation usablemethodology for design and tuning of mentioned node in wide area of operational modes. Creation and test of the suitable methodology for operating identification of parameters (bearing stiffness, damping characteristics of the environment) is partial aim of the project.

Klíčová slova
simulace, diferenciál, hluk, model

Klíčová slova anglicky
simulation; gearbox; noise; model

Označení

GPP101/10/P429

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klapka Milan, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2011)

Výsledky

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I. Assessment of the stub-shaft sleeve bearing chaotic behavior in automotive differential. In Mechatronics: Recent technological and scientific advances. 1. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. p. 303-308. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z. The analysis of automotive differential vibrations by means of bifurcation diagrams. In Engineering Mechanics 2011, Book of full texts. 1. Prague: Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. p. 287-290. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J. Radial flexible bearings suitable stiffness estimation. MECCANICA, 2010, vol. 46, no. 2, p. 293-392. ISSN: 0025-6455.
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika: Zařízení k testování radiálního uložení hřídelů. 22703, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

KLAPKA, M.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.: KlaStRo; Zkušební zařízení pro testování snímačů otáček. místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=115. (funkční vzorek)
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.: DynSim1; Dynamický simulátor automobilového diferenciálu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1251. (funkční vzorek)
Detail

STRECKER, Z.; KLAPKA, M.: Sweep; Program na sestavování digitálních signálů pro generátor HP 33120A. místnost A2/409 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=167. (software)
Detail