Detail projektu

Reometr pro demonstraci chování magnetoreologických kapalin

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)

Označení

FRVŠ 99/2009 G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (01.01.2009 - 31.12.2009)