Detail projektu

3D and 4D CT image data registration - research collaboration agreement

Období řešení: 01.09.2008 — 31.12.2014

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2008-09-01 - 2014-12-24)

O projektu

research collaboration agreement

Popis česky
výzkumná spolupráce na základě kontraktu

Klíčová slova
computed tomography, image registration

Klíčová slova česky
výpočetní tomografie, lícování obrazových dat

Označení

2013_HS1885000

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Jan Jiří, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Malínský Miloš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Peter Roman, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (01.09.2008 - nezadáno)

Výsledky

WALEK, P.; JAN, J. Fast and Automatic Skull Segmentation of Multidetector CT Head Images. In Student EEICT Proceedings of the 18th Conference - Volume 3. 2012. p. 79-83. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

JÍRA, I.; OUŘEDNÍČEK, P.; SKOTÁKOVÁ, J.; WALEK, P.; JATEL, T.; JAN, J. První zkušenosti s hybridní iterativní technikou iDose při CT vyšetřování mozků u dětí, adolescentů a dospělých. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 1, s. 18-22. ISSN: 1210-7883.
Detail

WALEK, P.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; SKOTÁKOVÁ, J.; JÍRA, I. Preprocessing for Quantitative Statistical Noise Analysis of MDCT Brain Images Reconstructed Using Hybrid Iterative (iDose) Algorithm. Journal of WSCG, 2012, vol. 20, no. 1, p. 73-80. ISSN: 1213-6972.
Detail

WALEK, P.; JAN, J. Segmentation of basic tissues for assessing noise in iteratively reconstructed MDCT data. In Proceedings of the WSEAS International Conference on Visualization, Imaging and Simulation (Vis'12). 2012. p. 211-216. ISBN: 978-1-61804-119-7.
Detail

JAN, J.; MALÍNSKÝ, M.; PETER, R. Analysis of bone lesions in 3D CT human spine data. Brno: UBMI VUT v Brně, 2013. p. 1-203.
Detail

PETER, R.; MALÍNSKÝ, M.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. 3D CT spine data segmentation and analysis of vertebrae bone lesions. In Proc. of 35th Ann. Int. Conf. IEEE EMBS. 1. Osaka (Japan): IEEE, 2013. p. 2376-2379. ISBN: 978-1-4577-0214-3.
Detail

PETER, R.; MALÍNSKÝ, M.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; JAN, J. Novel registration-based framework for CT angiography in lower legs. Medical and Biological Engineering and Computing, 2013, vol. 2013 (51), no. 10, p. 1079-1089. ISSN: 0140-0118.
Detail

WALEK, P.; JAN, J. Výpočet šumového výkonového spektra CT obrazů v různých tkáních. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: 2013. s. 70-79. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; HODNELAND, E.; LUNDERVOLD, A.; LUNDERVOLD, A.; JAN, J. Registration of FA and T1-weighted MRI Data of Healthy Human Brain based on Template Matching and Normalized Cross-correlation. JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, 2012, vol. 25, no. 6, p. 1-12. ISSN: 0897-1889.
Detail