Detail projektu

Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2010

Označení

SP/2E7/73/08

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.01.2008 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo životního prostředí ČR - Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 - 2011

- plně financující (2008-01-01 - 2010-12-21)

Výsledky

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F. Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009. In Říční krajina 6. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 204-209. ISBN: 978-80-244-2358-6.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; CHLUBNA, L.; DRBAL, K.; SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M. Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 1, s. 22-24. ISSN: 0322-8916.
Detail

DUMBROVSKÝ, M., HOŠKOVÁ, V., PODHRÁZSKÁ, J., VAŠÍNOVÁ, K. Trends in soil degradation in the upper Svratka river basin (Czech Republic). MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 2010, vol. 18, no. 4, p. 20-27. ISSN: 1210-8812.
Detail

SOBOTKOVÁ, V., DUMBROVSKÝ, M., CHLUBNA, L. Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1-2, s. 296-307. ISSN: 1802-503X.
Detail

RUČKOVÁ SALA, A., KORSUŇ, S., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J. Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1-2, s. 280-295. ISSN: 1802-503X.
Detail