Detail projektu

Ethernet v předmětu Distribuované systémy a sítě

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)

Označení

2702/F1a - Fiedler Petr

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)