Detail projektu

Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu

Období řešení: 01.03.2008 — 31.12.2011

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Zdravý a kvalitní život

- částečně financující (2008-06-03 - 2011-12-31)

O projektu

Na výsušné lokalitě Hodonínska bude simulován modelový projekt rekultivace problémového stanoviště reprezentující předpokládanou situaci rozšíření aridního klimatu na rozsáhlejší území České republiky pro období nadcházejících 50 let. Pilotní projekt se v podmínkách Jižní Moravy, kde již místy dochází ke kritickému nedostatku vody, zabývá možnostmi využití pomocných půdních látek, autochtonních dřevin a méně známých suchovzdorných travin a jetelovin pro rekultivaci výsušných půd. Zapojení širokého týmu odborníků z oblasti pěstování rostlin, botaniky, zoologie, agrochemie, výživy rostlin, chemie, pedologie, ekologie, klimatologie a zahradnické produkce umožňuje z různých úhlů pohledu sledovat a vyhodnotit modelové případy zamezení a zpomalení biologické degradace půd na aridním stanovišti. Důraz je kladen na využití výsledků projektu pro potřeby udržitelného rozvoje zemědělství v dotčené krajině za současné maximální podpory ochrany krajiny a biodiverzity. Tímto záběrem přesahuje projekt efektivní rekultivace běžné výzkumné projekty a vytváří prostor pro úspěšné řešení kritické situace nedostatku vody v krajině v období, kdy tento problém zasáhne rozsáhlejší oblasti naší země.

Popis anglicky
The objective of this project is to elaborate a methodology enabling to eliminate adverse effects of climatic factors on soils in arid regions of the Czech Republic, to define these negative factors, and the suggest some corrective measures contributing to the improvement of their ecological stability and, thus, of biodiversity.

Klíčová slova
biodiverzita, zemědělská krajina, optimalizace hospodaření s půdou, podnebí, bioklima, mikroklima porostu, sukcese porostu, produkce podzemní biomasy, trávy, jeteloviny, byliny, květnaté louky, sucho, stres, půdní podmínky, dřeviny

Klíčová slova anglicky
biodiversity, rural landscapes, optimization of land use, climate, bioclimate, canopy microclimate, vegetation succession, production of underground biomass, grasses, legumes, herbs, species-rich meadows, drought, stress, soil condition, trees and shrubs

Označení

2B08020

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Vysoké učení technické v Brně
- odpovědné pracoviště (01.04.2008 - nezadáno)
Fakulta chemická
- spolupříjemce (01.04.2008 - nezadáno)
Mendelova univerzita v Brně
- příjemce (01.04.2008 - nezadáno)

Výsledky

SOCHOR, J.; MAJZLÍK, P.; SALAŠ, P.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Studium dostupnosti iontů těžkých kovů pomocí různých extrakčních postupů a elektrochemické detekce. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 414-415. ISSN: 1210-3306.
Detail

STRAKOVÁ, M.; SALAŠ, P.; KOHUT, M.; PEKAŘ, M.; ŠEVČÍKOVÁ, M.; PELIKÁN, J. Studium problematiky biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu. Úroda, 2010, roč. 12, č. věd.př., s. 115-120. ISSN: 0139-6013.
Detail

PEKAŘ, M.; KISLINGER, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Fyzikálně-chemický přístup k problematice degradace půd v podmínkách aridního klimatu. Úroda, 2011, roč. 12, č. věd.př., s. 473-481. ISSN: 0139-6013.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; SMILKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Transport of lignohumate through plant cuticle - Method of diffusion couple with barrier on the interface. In NANOCON 2019 Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger. Ltd., 2019. p. 304-309. ISBN: 978-80-87294-95-6.
Detail

SOCHOR, J.; SALAŠ, P.; ŠKUTKOVÁ, H.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; KIZEK, R. Environmental monitoring of soil conditioner effects on photosynthetic parameters of Acer campestre L. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2012, vol. 11, no. 58, p. 4007-4021. ISSN: 1684-5315.
Detail

SMILEK, J.; NOVÁČKOVÁ, K.; KISLINGER, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Characterization of SOM from South Moravian Soils. Conference proceedings 'Frontiers in Biochemistry' 20th International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Istanbul, Turecko: 2011. p. PSII-34 (PSII-34 p.)
Detail

SALAŠ, P. et al.: Certifikovaná metodika; Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Publikováno tiskem. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail