Detail projektu

Virtual Automation Networks (VAN)

Období řešení: 01.09.2005 — 28.02.2010

Zdroje financování

Evropská unie - STREP - 6. rámcový program EU

- plně financující (2005-09-01 - 2009-08-31)

Označení

FP6/2004/IST/NMP/2 - 016696

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (16.04.2007 - nezadáno)
Ústav mikroelektroniky
- spolupříjemce (29.01.2008 - nezadáno)
Ústav radioelektroniky
- spolupříjemce (29.01.2008 - nezadáno)

Výsledky

KADLEC, J.; HELÁN, R.; VRBA, R. Pressure sensing via optical interferometric principle. In Metrology for a Sustainable Development. Rio de Janeiro, Brazil: IMEKO XVIII WORLD CONGRESS, 2006. p. 158 ( p.)
Detail

ZEZULKA, F.; HYNČICA, O. Bezdrátové sítě pro sběr a zpracování dat. Kladno: Colsys Automation s.r.o., 2007.
Detail

ZEZULKA, F.; HYNČICA, O. Recent Development in Industrial Communication Systems Standardization. In Proceedings of 8th International Carpatian Control Conference. Kosice: TU Kosice, 2007. p. 784-787. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

LAKKUNDI, V. WirVAN: Wireless in Virtual Automation Networks. In Proceedings of the Fourth International Conference on Wireless and Optical Communications Networks. Singapore: IEEE and IFIP, 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 1-4244-1004-5.
Detail

ZEZULKA, F., HYNČICA, O. Proměny průmyslové komunikace. In Automatizace, regulace a procesy. Brno: Dimart-CR, 2006. s. 47 ( s.)ISBN: 80-903844-0-4.
Detail

Radek Kuchta, Radimir Vrba. Wireless Temperature Measuring and Monitoring System. In IMEKO XVIII World Congress. IMEKO, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

SCHWAB, C.; KLOSTERMEYER, A.; HOFFMANN, M.; MESSERSCHMIDT, R.; BERAN, J. Horizontal and Vertical Integration for Automation Systems - Virtual Automation Networks. In Methodologies for Emerging Technologies in Automation : International Congress 2006, Universita` di Roma "La Sapienza". 1. Řím: 2006. p. 1-6.
Detail

KADLEC, J.; BERAN, J.; VRBA, R. Precise measurement of wireless network roaming functionality and network component parameters applied for automation systems. In Third International Conference on Systems ICONS 2008 - Proceedings. Mexico: IEEE Computer Society, 2008. p. 373-377. ISBN: 978-0-7695-3105-2.
Detail

HUNDT, L.; HOFFMANN, M.; SCHWAB, C.; BERAN, J. Quality of Service Measurement in Virtual Automation Networks. In Proceedings WAMS 2007 - 1st International Workshop on Advanced Manufacturing Systems. 1. Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany, 2007. p. 40-48.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; VRBA, R. Security issues of roaming in wireless networks. In Personal Wireless Communication. Praha: Springer, 2007. p. 349-354. ISBN: 978-0-387-74158-1.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; VRBA, R. Comparison of the WLANs security functions time consumption. In Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2009, Tunisia, 13 to 16 December 2009. Medina, Yasmine Hammamet - Tunisia: IEEE Circuits and Systems Society, 2009. p. 141-145. ISBN: 978-1-4244-5091-6.
Detail

KADLEC, J.; KUCHTA, R.; VRBA, R. Measuring of the time consumption of the WLAN's security functions. In Security and Protection of Information 2009 - proceedings of the conference. Czech Republic: University of Defence, 2009. p. 38-44. ISBN: 978-80-7231-641-0.
Detail

FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Komunikační technologie a jejich budoucnost. In Sborník příspěvků semináře Současné trendy v technické kybernetice. 2008. s. 43-46. ISBN: 978-80-248-1812-2.
Detail

FIEDLER, P.; ZEZULKA, F.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; SAJDL, O. Virtual Automation Networks - one way from incompatibility. In 10th IFAC Workshop on Programmable and Embedded Systems PDeS 2010. preprints. 2010. p. 161-166. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

KADLEC, J.; VRBA, R.; SAJDL, O. New method of pressure sensing in explosive industrial environment. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 9, p. 1936 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

ZEZULKA, F.; HYNČICA, O. Průmyslový Ethernet I- Historický úvod. Automa, 2007, roč. 13, č. 1, s. 41-43. ISSN: 1210-9592.
Detail

ZEZULKA, F.; HYNČICA, O. Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI. Automa, 2007, roč. 13, č. 3, s. 86-90. ISSN: 1210-9592.
Detail

ZEZULKA, F.; HYNČICA, O. Průmyslový Ethernet III. Fyzické provedení sítě Ethernet. Automa, 2007, roč. 13, č. 6, s. 40-44. ISSN: 1210-9592.
Detail

ZEZULKA, F.; HYNČICA, O. Průmyslový Ethernet V. Bezpečná komunikace po Ethernetu. Automa, 2007, roč. 13, č. 12, s. 58-61. ISSN: 1210-9592.
Detail

ZEZULKA, F.; HYNČICA, O. Průmyslový Ethernet IV: Principy průmyslového Ethernetu. Automa, 2007, roč. 13, č. 10, s. 40-44. ISSN: 1210-9592.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; FIEDLER, P.; BERAN, J. Netrworked control systems, theoretical problems and physical reality. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2009, vol. 14, no. 1, p. 37-42. ISSN: 1310-8271.
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, F. Decentralizaed control and communication systems - history and future. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2009, vol. 14, no. 1, p. 81-86. ISSN: 1310-8271.
Detail

BERAN, J. Results of Modelling of RT Mechanisms in Automation Systems and RT Extension of Existing Industrial Solutions. Real Time for Distributed Automation Systems, D04.2-1. Brno: EC - IST Programme, 2006. s. 0 ( s.)
Detail

FIEDLER, P. D01.1-1-V2 State of the Art and Trends in Safety, Security, Wireless Technologies and Real-time Properties. 2006. p. 1 ( p.)
Detail

FIEDLER, P.; BERAN, J.; ZEZULKA, F. Internetové technologie pro automatizaci. ST, 2007. s. 1 ( s.)
Detail

BERAN, J. Virtual Automation Networks - Challenge in Industrial Automation. In PROCEEDINGS of IFAC WORKSHOP on PROGRAMMABLE DEVICES. Brno: Department of Control and Instrumentation, 2006. p. 473 ( p.)ISBN: 80-214-3130-X.
Detail