Detail projektu

Studium metod nelineární ultrazvukové spektroskopie a jejich využití pro defektoskopii ve stavebnictví

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2005

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2005-01-01 - 2005-12-31)

O projektu

Cílem projektu bylo studium nových metod nelineární ultrazvukové spektroskopie a jejich aplikace pro defektoskopii stavebních prvků a objektů.

Popis anglicky
Study of nonlinear ultrasonic spectroscopy methods and their use in civil engineering.

Klíčová slova
nelineární akustická spektroskopie, nelineární ultrazvuková spektroskopie, NDT

Klíčová slova anglicky
nonlinear acoustic spectroscopy, nonlinear ultrasonic spectroscopy, NDT

Označení

FRVŠ 2598/2005/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (06.04.2006 - nezadáno)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- spolupříjemce (06.04.2006 - nezadáno)

Výsledky

MATYSÍK, M. The Hydration Heat Development Progress in Dependence on Used Additives. In Physical and Material Engineering 2005. Praha: ČVUT v Praze, 2005. p. 103-108. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

MATYSÍK, M. The Cement Hydration Heat Development Progress Monitoring. In WORKSHOP NDT 2005. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, 2005. p. 94-99. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

MATYSÍK, M. On the Effect of Additives on the Cement Hydration Heat Development Progress. In NDT in Progress. Praha: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, 2005. p. 215-222. ISBN: 80-214-2996-8.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; HÁJEK, K. Theory of nonlinear acoustic spectroscopy from the point of view its utilization in civil engineering. In Proceedings of International Workshop. 1. Lysečinská bouda, ČR: ČVUT Praha, 2005. p. 85-89. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L. Acoustic Method based Diagniostics of Ceramic Tiles Structure Integrity. In Proceedings of Workshop NDT 2005. 1. VUT v Brně: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2005. p. 100-105. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail