Detail projektu

Vérification automatique de programmes avec structures de données dynamiques a pointeurs

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2007

O projektu

Vérification automatique de programmes avec structures de données  dynamiques à pointeurs.

Popis česky
Přestože již bylo navrženo několik různých přístupů k automatizované verifikaci (či statické analýze) programů s dynamickými datovými strukturami provázanými ukazateli, tyto přístupy stále zůstávají daleko od toho, aby byly dostatečně obecné (tj. pokrývaly všechny podoby dynamických datových struktur, s nimiž se setkáváme v praxi), aby byly plně automatizované a aby byly současně efektivní. Cílem tohoto projektu je proto přispět co největší mírou k rozvoji současného stavu poznání v oblasti automatizované verifikace programů s dynamickými datovými strukturami směrem k navržení technik, které by lépe plnily výše uvedená kritéria. Způsob, jakým projekt zamýšlí dosáhnout výše uvedeného cíle, je založen především na rozvoji metody označované jako tzv. abstraktní regulární model checking (abstract regular model checking).

Klíčová slova
vérification automatique, systèmes infinis, regular model checking, programmes avec structures de données  dynamiques à pointeurs,

Klíčová slova česky
formální verifikace, nekonečně stavové systémy, regulární model checking, programy s dynamickými datovými strukturami

Označení

2-06-27

Originální jazyk

francouzština

Řešitelé

Útvary

Ústav inteligentních systémů
- spolupříjemce (01.01.2006 - 31.12.2007)

Výsledky

ROGALEWICZ, A. Verification of Programs with Complex Data Structures. Brno: 2007. 122 p. ISBN: 978-80-214-3548-3.
Detail

HOLÍK, L., VOJNAR, T., ABDULLA, P., BOUAJJANI, A., KAATI, L. Computing Simulations over Tree Automata: Efficient Techniques for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-001, Brno: 2008.
Detail

HOLÍK, L., VOJNAR, T., ABDULLA, P., KAATI, L. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-005, Brno: 2008.
Detail