Detail projektu

Výukový nástroj pro práci s C/E Petriho sítěmi

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

O projektu

Rozšíření Petriho sítí do mnoha vědních a technických oblastí vede k vývoji programových nástrojů, které významně podporují jejich aplikaci. Tyto nástroje umožňují grafický popis modelu, jeho simulaci a formální verifikaci (analýzu). Výrazně tak usnadňují modelování systémů pomocí Petriho sítí a přispívají tak k jejich dalšímu rozšíření. Nástroj nazvaný CESim určený pro výzkum Petriho sítí byl vytvořen v rámci diplomové práce řešitele projektu. Hlavním důvodem pro jeho vytvoření bylo to, že žádný z existujících nástrojů s grafickým rozhraním nepodporoval speciální možnosti analýzy, které C/E Petriho sítě nabízejí. S C/E Petriho sítěmi se na naší fakultě studenti setkávají v předmětu Petriho sítě, ale nemáme k dispozici vhodný nástroj pro podporu jejich výuky. Nasazení existujícího nástroje pro výuku studentů není příliš vhodné, protože byl primárně vytvořen pro výzkum Petriho sítí. Je nejprve nutné tento nástroj uzpůsobit novým požadavkům zaměřeným na výuku. Cílem projektu je tedy upravit současnou verzi nástroje k pedagogickým účelům, zavést jej do výuky a vytvořit sadu výukových příkladů. Projekt přinese zkvalitnění výuky především v předmětu Petriho sítě.

Popis anglicky
Students at our faculty encounter with C/E Petri nets in course called Petri nets. Existing tool CESim was primarily designed for research in C/E Petri nets and it is not suitable for support learning of these nets. The goal of this project is to adapt the tool CESim for learning purpose and to create set of tutorial examples.

Klíčová slova
CESim, C/E Petriho síť, grafický editor, simulace, analýza, případový graf, výskytová síť, synchronizační vzdálenost, genetický algoritmus

Klíčová slova anglicky
CESim, C/E Petri Net, graphical editor, simulation, analysis, case graph, occurrence net, synchronic distance, genetic algorithm

Označení

FR2880/2006/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novosad Petr, Ing. - hlavní řešitel
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav inteligentních systémů
- spolupříjemce (01.01.2006 - 31.12.2006)