Detail projektu

Structural effects of humic substances and some plant alkaloids on the degradation and detoxification of persistent organic pollutants in soils

Období řešení: 01.03.2005 — 01.03.2008

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu)

- částečně financující (2005-10-01 - nezadáno)

O projektu

Klíčová slova
vv

Klíčová slova česky
vv

Označení

INTAS 04-82-7271

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (03.01.2006 - nezadáno)