Detail projektu

Rodinné domy - průzkum, analýza a dokumentace

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

Rodinné domy a jejich architektura se stále více stávají problémem dneška. Byly vždy typologickým druhem bydlení té nejvyšší kvality. O tom, jak velkým tématem se staly rodinné domy meziválečného období pro českou moderní architektury, svědčí katalog RD námi zpracovaný jako součást rozvojového projektu pro rok 2001, úspěšně obhájený s doporučením v této práci pokračovat. Další část katalogu je zaměřena na poválečné období všeobecné kulturní devastace, kdy však přesto vznikaly téměř ilegálně výjimečné stavby, které si zaslouží zdokumentování. Elektronická podoba dosud zpracovaných RD se již dnes stává vyhledávaným studijním materiálem nejen studentů FA.

Označení

FRVŠ 951

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (06.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)