Detail projektu

Diagnostika rozkladu organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2005

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2005-01-01 - 2005-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na destrukci těkavých organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu klouzavého obloukového výboje. Charakteristika produktů bude probíhat pomocí GC-MS pro něž budou vzorky odebírány pomocí sorpčních trubiček a SPME techniky. jednoduché látky budou detekovány pomocí plynového analyzátoru. Charakterizace vlasního výboje bude prováděna pomocí optické emisní spektroskopie. Expeimentální výsledky budou prezentovány na mezinárodních konferencích a budou také základem pro novou úlohu do praktik.

Popis anglicky
The project focuses on the Volatile Organic Compounds destruction in non-equilibrium plasmas of Gliging Arc Discharge. The products characterisation will be done by GC-MS using sorption tubes and SPME technique for gas sampling. The simplest products will be characterized by gas analyzer.The characterisation of the own discharge will be realised by optical emission spectroscopy. The experimental results will be presented on international conferences and they will form the basis for the application in the practical courses at faculty.

Klíčová slova
rozklad těkavých organických sloučenin, GC-MS, SPME, plazma, GlidArc

Klíčová slova anglicky
decomposition of VOC, , GC-MS, SPME, Plasma, GlidArc

Označení

IS3218/2005

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (03.06.2005 - nezadáno)

Výsledky

GROSSMANNOVÁ, H., KRČMA, F. Analysis of VOC Degradation in Gliding Arc Discharge. In Proceedings of 2nd International Workshop on Cold Atmospheric Pressure Plasmas: Sources and Applications. Bruges: Universiteit Gent, 2005. p. 222-225. ISBN: 90-808-6692-X.
Detail

GROSSMANNOVÁ, H., SLÁNSKÁ, K., KRČMA, F. VOC Destruction in Atmospheric Pressure Plasma Discharge. In Proceedings of ISPC XVII. Toronto: 2005. p. P158 ( p.)
Detail

GROSSMANNOVÁ, H., KRČMA, F. The Applicability of the Solid Phase Microextraction Technique for the Analysis of the Gliding Arc Discharge Products. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. S137 (S139 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

GROSSMANNOVÁ, H., SLÁNSKÁ, K., KRČMA, F. Solid Phase Microextraction Analysis of the Gliding Arc Discharge Products. In Proceedings of Week of Doctoral Students, Part II. Praha: Matfyzpress, 2005. p. 423-428. ISBN: 80-86732-59-2.
Detail

GROSSMANNOVÁ, H., SLÁNSKÁ, K., KRČMA, F. VOC Destruction in Atmospheric Pressure Plasma Discharge. In ISPC XVII - Book of Abstracts. Toronto: 2005. p. 1216-1217.
Detail