Detail projektu

Porovnání chyby spektrometru s a bez kosinového nástavce

Období řešení: 26.04.2005 —

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2005-04-26 - nezadáno)

O projektu

Cílem projektu je vytvořit vyukové pracoviště, kde se studenti magisterského studia seznámí s praktickým využitím spektrofotometrů v osvětlovací technice, s jejich vlastnostmi, s možností jejich využití při měření chromatičnosti světelných zdrojů a v hygieně osvětlování. Studenti rovněž získají nové znalosti z oblasti vláknové optiky, zkušenosti s analýzou a zkoumáním spektrálních vlastností světelných zdrojů. Budou schopni hodnotit kvalitu osvětlení z pohledu jeho struktury a barevné vhodnosti pro jednotlivé technické aplikace.

Označení

Projekt 2922/2006

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Malý Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (26.04.2005 - nezadáno)