Detail projektu

Rozšíření knihovnicko-informačních služeb v areálové knihovně FSI VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)

Označení

FRVŠ 958/2003

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Formanová Jana - hlavní řešitel
Drabantová Martina, Mgr. - spoluřešitel
Ptáčková Iva, Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2003 - 31.12.2003)