Detail projektu

Multimediální učební text "Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice".

Období řešení: 06.04.2004 — 31.12.2005

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2004-04-05 - nezadáno)

Označení

IS/2717

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Diblík Josef, prof. RNDr., DrSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav matematiky
- příjemce (05.04.2004 - nezadáno)

Výsledky

BAŠTINEC, J. Práce s elektronickým učebním textem. In 2nd Didactic Conference in Žilina with international participation, Proceedings of contributions. Žilina: Žilinská universita, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8070-430-9.
Detail

BAŠTINEC, J. Výuka matematiky na FEKT VUT Brno (v bakalářském i magisterském studiu). In 37. konferencia slovenských matematikov. Žilina: Slovenská matematická společnost, 2005. s. 17 ( s.)ISBN: 80-8070-484-8.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Předmět "Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice". In 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Universita obrany, Brno, 2005. s. 23 ( s.)ISBN: 80-85960-91-5.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Diferenciální rovnice v navazujícím magisterském studiu na FEKT VUT. In 4.matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2005. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

BAŠTINEC, J. Práce s elektronickým učebním textem. Žilina: Žilinská universita, 2005. s. 25 ( s.)
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Výuka matematiky v magisterském studiu na FEKT VUT. In XXIII International Colloquium on The Acquisition Process Management, Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROM. Brno: University of Defence, Brno, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-85960-92-3.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. Brno: FEKT VUT, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Výuka matematiky v magisterském studiu na FEKT VUT. Brno: Universita obrany, Brno, 2005. s. 29 ( s.)
Detail

BAŠTINEC, J. Working with electronic teaching texts. Žilina: Žilinská universita, 2005. p. 33 ( p.)
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Diferenciální rovnice v navazujícím magisterském studiu na FEKT VUT. In 4. matematický workshop, Sborník příspěvků na CD-ROM. Brno: FAST VUT, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2998-4.
Detail