Detail projektu

Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2007

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2004-03-31 - nezadáno)

Označení

GA105/05/0404

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (01.01.2005 - nezadáno)

Výsledky

PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Affinity of natural lignite for mercury and lead. In 9th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. p. 93-97. ISBN: 80-248-0786-6.
Detail

PEKAŘ, M.; SÝKOROVÁ, I.; KOUTNÍK, I.; KLUČÁKOVÁ, M.; HAVELCOVÁ, M.; MIZERA, J.; OMELKA, L.; VESELÝ, M.; VESELÝ, T. Progressive and Efficient Non-energy Applications of Lignite. Acta Research Reports, 2009, vol. 6, no. 18, p. 11-15. ISSN: 1214-9691.
Detail

PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; OMELKA, L.; ZEDNÍČKOVÁ, P. Cost-Effective Non-Fuel Applications of Lignite. In Humic Substances - Linking Structure to Functions, Proceedings of the 13th Meeting of the International Humic Substances Society. Schriftenreihe Bereich Wasserchemie Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe. huminové látky, ekologie, lignit, zemědělství: Universität Karlsruhe, 2006. p. 1029-1032. ISBN: 1612-118X.
Detail

PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; OMELKA, L.; VESELÝ, M. Netradiční aplikace lignitu z pohledu fyzikálního chemika. In VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 88-89. ISBN: 80-210-3943-4.
Detail

KUČERÍK, J.; BAKAJOVÁ, B.; PEKAŘ, M. The antioxidant effect of lignite humic aicds and their salts on the thermo-oxidative stability of water soluble polymers. In The book of abstracts. Brno: 2006. p. 88-88. ISBN: 80-214-3320-5.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Granulace lignitu. In Sborník příspěvku. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 21-22. ISBN: 978-80-210-4235-3.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Formation of lignite into sorbent and soil conditioner particles. In 11th Conference on Environment and Mineral Processing, Part I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. p. 319-323. ISBN: 978-80-248-1277-9.
Detail

MAJZLÍK, P.; OMELKA, L.; PEKAŘ, M. Lignite and radical processes. In 11th Conference on Environment and Mineral Processing, Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. p. 105-108. ISBN: 978-80-248-1278-6.
Detail

PEKAŘ, M.; SÝKOROVÁ, I.; KOUTNÍK, I. Non-fuel uses of lignite in its natural state. In Twenty-Fourth Annual International Pittsburgh Coal Conference CD-ROM Proceedings. 2007. p. 1-13. ISBN: 1-890977-24-1.
Detail

PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; KUČERÍK, J. Lignite - fuel or landscape cultivation agent?. In International Conference Brown Coal and Power Engineering 2006. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., 2006. p. neuvedeno ( p.)
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Sorption of textile dyes on the south moravian lignite - preliminary results. In 12th Conference on Environment and Mineral Processing, Part I. VŠB-TU Ostrava, 2008. p. 139-143. ISBN: 978-80-248-1775-0.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. On the leaching of lignite. In Chemie a společnost. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. p. 106-111. ISBN: 978-80-214-3555-1.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Evaluation of Sorption Abilities of Natural Lignite for Organic Substances. In 4th Meeting on Chemistry and Life, Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2008. p. 6.28-6.28. ISBN: 978-80-214-3715-9.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Lignite behavior in aqueous environments. In VIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 21-22. ISBN: 978-80-210-4525-5.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; KOŘÍNKOVÁ, A.; PEKAŘ, M. TERRACLEAN jako prostředek v boji se zasolením půd?. In IX. PRACOVNÍ SETKÁNÍ FYZIKÁLNÍCH CHEMIKŮ A ELEKTROCHEMIKŮ. Mendlova zemědělská a lesnickuniverzita v Brně: 2009. s. 36-37. ISBN: 978-80-7375-309-2.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Sorption characteristics of low-cost lignitic sorbents. In 14th Conference on Environment and Mineral Processing, Part II. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 13-18. ISBN: 978-80-248-2209-9.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Sorption of Organic Substances on the South Moravian Lignite. In 13th Conference on Environment and Mineral Processing, Part I. 2009. s. 267-271. ISBN: 978-80-248-1994-5.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Lignite pellets as a sorbent. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků & IV. Letní elektrochemická škola. Brno: 2010. p. 46-48. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

PEKAŘ, M. Affinity of the South Moravian lignite for fluoride anion. Petroleum and Coal, 2007, vol. 48, no. 3, p. 1-5. ISSN: 1335-3055.
Detail

KLIMOVIČ, M.; PEKAŘ, M. Untypical rheological behaviour of the lignite-carboxymethylcellulose-water dispersion system. Colloid and Polymer Science, 2007, vol. 285, no. 8, p. 865-872. ISSN: 0303-402X.
Detail

KUČERÍK, J.; BAKAJOVÁ, B.; PEKAŘ, M. Antioxidant effect of lignite humic acids and their salts on the thermo-oxidative stability/degradation of polyvinyl alcohol blends. Environmental Chemistry Letters, 2008, vol. 6, no. 1, p. 241-245. ISSN: 1610-3653.
Detail

HAVELCOVÁ, M.; MIZERA, J.; SÝKOROVÁ, I.; PEKAŘ, M. Sorption of metal ions on lignite and the derived humic substances. Journal of Hazardous Materials, 2008, vol. 161, no. 1, p. 559-564. ISSN: 0304-3894.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Evaluation of Sorption Abilities of Natural Lignite for Organic Substances. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s1158 (s1159 p.)ISSN: 1213-7103.
Detail

BUŠINOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Chování lignitu ve vodném prostředí. ChemZi. Bratislava: 2007. s. 70-70. ISSN: 1336-7242.
Detail

PEKAŘ, M. Fluoride Anion Binding by Natural Lignite (South Moravian Deposit of Vienna Basin). Water, Air, and Soil Pollution (Print version), 2009, vol. 197, no. 1-4, p. 303-312. ISSN: 0049-6979.
Detail

PEKAŘ, M., ZEDNÍČKOVÁ, P., KOUTNÍK, I. Acidobazické vlastnosti jihomoravského lignitu. Chemické listy. 2006. s. 598-599. ISSN: 0009-2770.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M.; VÁLKOVÁ, D. Modelling of Natural Humic Acids Function. In Humic Substances - Linking Structure to Functions, Proceedings of the 13th Meeting of the International Humic Substances Society. Karlsruhe: Schriftenreihe Bereich Wasserchemie Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe, 2006. p. 893-896. ISBN: 1612-118X.
Detail

PEKAŘ, M.: granule; Lignitové granule. FCH VUT. (funkční vzorek)
Detail

PEKAŘ, M.: lignitové hydrogely; lignitové hydrogely pro zemedelské, environmentální a sorpcní použití. FCH VUT. (funkční vzorek)
Detail

PEKAŘ, M.: lignitové gely; porézní lignitové gely pro zemedelské, environmentální a sorpční použití. FCH VUT. (funkční vzorek)
Detail

PEKAŘ, M.: Terraclean; Terraclean. Lignit, s.r.o. Hodonín. (prototyp)
Detail