Detail projektu

Nová náplň laboratorní výuky předmětu Prvky řídicích systémů

Období řešení: 01.04.2003 — 31.12.2004

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-04-02 - nezadáno)

Označení

IS 1537

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Holek Radovan, Ing., CSc. - hlavní řešitel
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Honzík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (02.04.2003 - nezadáno)