Detail projektu

Hodnocení změn v kvalitě osvětlení pomocí spektrofotometru

Období řešení: 11.04.2003 — 10.02.2004

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-03-28 - nezadáno)

Označení

IS 1601

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (28.03.2003 - nezadáno)

Výsledky

BERNARD, M., KADLECOVÁ, E., BAXANT, P. Kvalita osvětlení hodnocená prostřednictvím světelného spektra. In IEEE Workshop Radešín 2004. 2004. s. 18 ( s.)
Detail

BERNARD, M., BAXANT, P., KADLECOVÁ, E. Určení kvality osvětlení pomocí spektrofotometru - laboratorní návody. 2005. s. 1 ( s.)
Detail

BERNARD, M., BAXANT, P., KADLECOVÁ, E. Hodnocení změn v kvalitě osvětlení pomocí spektrofotometru. Sborník odborných seminářů 2004. Brno: Ústav radioelektroniky VUT Brno, 2004. s. 1 ( s.)
Detail