Detail projektu

Numerické simulace chemických procesů

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2003

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2003-03-14 - nezadáno)

Označení

IS1849

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Roupec Milan, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2002 - 31.12.2002)

Výsledky

PEKAŘ, M. What can kinetics learn from rational thermodynamics. Chemical Engineering Science, 2004, vol. 59, no. 19, p. 4103 ( p.)ISSN: 0009-2509.
Detail

PEKAŘ, M., ROUPEC, M. Algoritmizace racionálně termodynamické metody návrhu kinetických rovnic. 55.zjazd chemických spoločností. Zborník. Chemické listy. 2003. s. 685 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

PEKAŘ, M. What can kinetics learn from nonstationary thermodynamics. Proceedings. Fourth International Conference on Unsteady-Steady Processes in Catalysis. Kanada, Montreal: Natural Resources Canada, 2003. p. 97 ( p.)
Detail