Detail projektu

Informační a poradenské centrum na FEKT VUT z aspektu gender

Období řešení: 01.02.2003 — 30.12.2003

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2003-01-13 - 2003-12-31)

O projektu

Navržený projekt Informačního a poradenského centra z aspektu gender by měl institucionalizovat studijní poradenství z matematiky a fyziky pro studentky FEKT VUT, zvýšit počet studentek v inženýrském studiu cílenou kampaní na středních školách a zlepšit informovanost rodičovské, učitelské a studentské veřejnosti o problematice rovných příležitostí v obecné rovině a o postavení a možnostech žen v technických profesích zejména.

Popis anglicky
The proposed project should institutionalise consultancy in mathematics and physics for female students at the FEEC, increase the number of engineering female students by launching campaigns at secondary schools, and cultivate the awareness of parents, teachers and students of equal opportunities generally, and of the position and opportunities of women in technical professions in particular.

Klíčová slova
Informační a poradenské centrum, gender, studijní poradenství, matematika, fyzika, studentky FEKT VUT, rovné příležitosti

Klíčová slova anglicky
Consultancy and Information Centre, Gender, Mathematics, Physics,Equal opportunities

Označení

IS 0989

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (13.01.2003 - 30.12.2003)

Výsledky

UHDEOVÁ, N. Consultancy and Information Gender Studies Centre at Brno University of Technology. Ingenieurpädagogik, 2003, vol. 49, no. 9, p. 565 ( p.)ISSN: 0724-8873.
Detail