Detail projektu

Učební texty pro přípravný kurs fyziky formou DiV

Období řešení: 21.02.2003 — 31.12.2003

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-02-21 - 2003-12-31)

O projektu

Přípravný kurz má připravit studenty k přijímací zkoušce a vyrovnat rozdíly ve vědomostech studentů.

Popis anglicky
Preparatory course serves as a tool allowing to compare the knowledge and access of students of differents levels to Technical university.

Klíčová slova
fyzika, přípravný kurz, technická univerzita

Klíčová slova anglicky
physics, preparatory course, technical university

Označení

2157

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (10.04.2002 - 31.12.2003)

Výsledky

UHDEOVÁ, N., JURA, P. Přípravy akreditace DiV studia na FEKT VUT. In eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. Zlín: 2003. s. 238 ( s.)ISBN: 80-7318-138-X.
Detail

HRADILOVÁ, E. NOVÉ FORMY VÝUKY FYZIKY NA FEKT VUT V BRNĚ V ROZVÍJEJÍCÍ SE INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI. In eLearning ve vysoškolském vzdělávání. Zlín: 2003. s. 70 ( s.)ISBN: 80-7318-138-X.
Detail

DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Elektronické učební opory pro prezenční i distanční studium. In 3. konference o Matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Akademie, o.p.s., 2003. s. 198 ( s.)ISBN: 80-85960-51-6.
Detail

BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P. Současný stav využití e-learningu na UFYZ FEKT VUT. In Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-7318-138-X.
Detail

DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Digitalized educational materials for teaching physics at FEEC, Brno University of Technology. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2003. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003. p. 151 ( p.)ISBN: 80-227-1949-8.
Detail

UHDEOVÁ, N. Distance learning in bachelor curricula at FEEC BUT of Brno. In Co-mat-tech 2003. Bratislava: 2003. p. 1131 ( p.)ISBN: 80-227-1949-8.
Detail