Detail projektu

Studium kinetických procesů v dohasínajícím plazmatu buzeném ve směsi Ar – N2 – CH4

Období řešení: 01.01.1996 — 31.12.1996

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

- plně financující (1996-01-01 - 1996-12-31)

O projektu

Cílem grantu bylo prostudování kinetických procesů v dohasínajícím plazmatu buzeném ve směsi Ar – N2 – CH4. Jeho zaměření bylo koncipováno s ohledem na již dříve získané výsledky týchž procesů ve směsi N2 - CH4. Podařilo se získat celou řadu důležitých výsledků včetně úpravy dosavadního kinetického modelu procesů probíhajících v dohasínajícím plazmatu. Byla potvrzena možnost využití dohasínajícího plazmatu v dusíku k detekci degradace polymerů.

Popis anglicky
The project has been foccused on the study of kinetic processes in post-discharge in Ar-N2-CH4 gas mixture in the correspondence to the results obtained recently in the N2-CH4 gas mixture. Except the other results, the new corrected kinetic model of the processes has been prepared. The possibility of use of the nitrogen afterglow as a monitor of polymeric materials degradation has been confirmed.

Klíčová slova
Dohasínání dusíku, kinetické procesy, vibrační rozdělení, molekulové stavy, uhlovodíky

Klíčová slova anglicky
nitrogen afterglow, kinetic processes, vibrational distribution, molecular states, hydrocarbons

Označení

IAC1050601

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Vysoké učení technické v Brně
- odpovědné pracoviště (06.01.2006 - nezadáno)
Fakulta chemická
- spolupříjemce (06.01.2006 - nezadáno)
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
- příjemce (06.01.2006 - nezadáno)

Výsledky

KRČMA, F., JANČA, J. Detection of Desorbed Hydrocarbons by CN Chemiluminiscence in N2 Flowing Afterglow at Low Temperatures. In Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics II. Essen: 1997. p. 63 ( p.)ISBN: 3-000-001515-9.
Detail

KRČMA, F., JANČA, J., RICARD, A. Vibrational Distributions of the N2(B), N2(C) and N2+(B) States During the Pure Nitrogen Afterglow at Low Temperatures. In Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics II. Essen: 1997. p. 165 ( p.)ISBN: 3-000-001515-9.
Detail

KRČMA, F., JANČA, J. Detection of Desorbed Hydrocarbons by CN Chemiluminiscence in N2 Flowing Afterglow at Low Temperatures. In Proceedings of ICPIG XXIII. Vol. IV. Toulouse: 1997. p. 100 ( p.)
Detail

KRČMA, F., JANČA, J. Detection of Desorbed Hydrocarbons by CN Chemiluminiscence in N2 Flowing Afterglow at Low Temperatures. In Proceedings of ISPC XIII. Beijing: 1997. p. 564 ( p.)ISBN: 7-301-03483-0.
Detail

KRČMA, F., PROTASEVICH, E. Post-discharges in Pure nitrogen and in Nitrogen Containing Halogenated Hydrocarbon Traces. Tomsk, Rusko: 1, 2003. 128 p. ISBN: 1898326444.
Detail

KRČMA, F. Pink Afterglow in N2–CH4 Gas Mixtures. In Proceedings of International Symposium of Plasma Physics and Plasma Technology XVIII. Praha: FEI ČVUT Praha, 1997. p. 197 ( p.)ISBN: 80-01-01641-2.
Detail

KRČMA, F., BABÁK, L. High Levels Transitions of the CN Violet System During Low Temperature DC Afterglow of N2–CH4 Gas Mixture. In Proceedings of 11th Symposium on Elementary Processes and Chemical Reactions in Low Temperature Plasma. Bratislava: 1998. p. 216 ( p.)ISBN: 80-967454-8-4.
Detail

KRČMA, F., BABÁK, L. Relative Vibrational Populations of the N2 (B, v=13-20) State During Low Temperature Pure Nitrogen DC Afterglow. In Proceedings of International Congress of Plasma Physics XXV. Praha: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha, 1998. p. 2461 ( p.)
Detail

KRČMA, F., BABÁK, L. The Low Wall Temperature Afterglow in N2 - CH4 Gas Mixtures. Czechoslovak Journal of Physics, 1999, vol. 49, no. 2, p. 271 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

KRČMA, F., JANČA, J. Detection of Desorbed Hydrocarbons by CN Chemiluminiscence in N2 Flowing Afterglow at Low Temperatures. In Proceedings of ELMECO II. Lublin: 1997. p. 85 ( p.)ISBN: 83-87270-86-5.
Detail