Vnitřní předpis - Statut Etické komise Ústavu soudního inženýrství VUT pro výzkum se zapojením lidského faktoru

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Účinnost: od 22.4.2024


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-usi/d257135