Směrnice č. 1/2018 - Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT pro akademický rok 2019-2020 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů s prezenční formou studia

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
Účinnost: od 5.12.2018
Štítky: studium


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-usi/d187092