Vnitřní předpis - Jednací řád Vědecké rady Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.
Účinnost: od 30.6.2017


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-usi/d159249