Směrnice - Pravidla pro přijímacího řízení a podmínky pro přjetí ke studiu v doktorském studijním programu na Fakultě podnikatelské VUT v Brně pro akademický rok 2023_2024 EN version

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
Účinnost: od 7.12.2022 - do 7.11.2023


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d234567