Směrnice - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na Fakultě podnikatelské VUT v Brně pro akademický rok 2022_2023

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
Účinnost: od 7.12.2021


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d219333