Směrnice č. 2/2021 - pro organizaci studia v doktorských studijních programech

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Účinnost: od 16.2.2021


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d209011