Rozhodnutí č. 9/2021 - 2 kolo přijímacího řízení v DSP na FP pro akademický rok 2021_2022

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Účinnost: od 9.6.2021


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d213100