Rozhodnutí č. 6/2022 - 2. kolo přijímacího řízení v doktorském studijním programu na FP pro akademický rok 2022/2023

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Účinnost: od 19.5.2022


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d226429