Rozhodnutí č. 6/2020 - 2 kolo přijímacího řízení v DSP na FP pro akademický rok 2020/2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
Účinnost: od 15.6.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d200106