Rozhodnutí č. 12/2022 - k výběrovému řízení a realizaci studijních a pracovních pobytů v rámci programu Erasmus+

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ing. David Schüller, Ph.D.
Účinnost: od 20.12.2022 - do 14.12.2023


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d235298