Pokyn č. 2/2021 - Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia studentům bakalářského a magisterského studijního programu

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.
Účinnost: od 5.9.2021 - do 5.3.2023


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d214914