Směrnice č. 3/2022 - Pravidla pro organizaci studia v DSP a úprava, odevzdávání a zveřejňování disertační práce

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 22.8.2022


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d229244