Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2022/2023

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský1726172615907315621567
magisterský navazující52152148932489489
doktorský15151501515
Celkem 22622262209410520662071

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský19071907114676011431146
magisterský navazující864864619245619619
doktorský65655875858
Celkem 283628361823101218201823

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský20202020118682511761176
magisterský navazující667667476191473473
doktorský64645955959
Celkem 275127511721102117081708

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující10610684228484
doktorský11118388
Celkem 11711792259292

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský460460267193214214
magisterský navazující12812811216112112
doktorský886266
Celkem 596596385211332332

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský178717876381149638638
magisterský navazující857857432425432432
doktorský21211741717
Celkem 266526651087157810871087

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský944944735209735735
magisterský navazující21021016939165165
doktorský42424204242
Celkem 11961196946248942942

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský601601815208181
magisterský navazující838351325151
doktorský20201191111
Celkem 704704143561143143

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský212921291298831905905
magisterský navazující37337334231342342
doktorský383825132525
Celkem 25402540166587512721272

Centrum sportovních aktivit

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský787827512727
Celkem 787827512727

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský555530253030
Celkem555530253030
Všechny fakulty VUT
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem158001580010013571295199527

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.