Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský1884188417672317671767
magisterský navazující6326326320632632
doktorský52525205252
Celkem 2568256824512324512451

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský21142114149162314911491
magisterský navazující18961896145544014531455
doktorský81817297272
Celkem 409140913018107230163018

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský19771977128469312041204
magisterský navazující607607487120487487
doktorský57575435454
Celkem 26412641182581617451745

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující11911997229797
doktorský10105555
Celkem 12912910227102102

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský826826704122380380
magisterský navazující13613611620116116
doktorský12121201111
Celkem 974974832142507507

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský16951695726969695695
magisterský navazující945945509436509509
doktorský24241771515
Celkem 266426641252141212191219

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský813813446367446446
magisterský navazující23923921722213213
doktorský41413563535
Celkem 10931093698395694694

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský731731155576155155
magisterský navazující696949204949
doktorský232313101313
Celkem 823823217606217217

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský206320631242821914914
magisterský navazující399399243156243243
doktorský444434103434
Celkem 25062506151998711911191

Centrum sportovních aktivit

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský44442302323
Celkem 44442302323

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský11611694229292
Celkem11611694229292
Všechny fakulty VUT
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem17649176491203155021125711259

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.