Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2023/2024

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský1840323152910115281529
magisterský navazující5141384032403403
doktorský51424294242
Celkem 2405503197411219731974

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský1863211114871211461148
magisterský navazující842719596244589596
doktorský73686586565
Celkem 2778998180996418001809

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský1863298996867996996
magisterský navazující78396485293485485
doktorský494235123535
Celkem 26954361516117215161516

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující224018242182182
doktorský15141051010
Celkem 2391419247192192

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský440398171269166171
magisterský navazující1064485158585
doktorský1818126712
Celkem 564460268290258268

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský19867517941192794794
magisterský navazující865499443420443443
doktorský15131131111
Celkem 286612631248161512481248

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský8230575247575575
magisterský navazující2043215152151151
doktorský3703433434
Celkem 106432760302760760

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský670637665876466
magisterský navazující1146951595151
doktorský20191181011
Celkem 804725128654125128

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský1909686124766212471247
magisterský navazující4309534485344344
doktorský41362892828
Celkem 2380817161975616191619

Centrum sportovních aktivit

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský48025232525
Celkem 48025232525

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský504833173333
Celkem504833173333
Všechny fakulty VUT
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem1589352969572595295499572

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.