Dostupnost předmětů si prosím ověřte přímo u pracovníků Ústřední knihovny. Děkujeme za pochopení.

Propagační materiály VUT

Pro osobní potřebu

Standardní prodej předmětů v Ústřední knihovně na Fakultě podnikatelské probíhá každý všední den od 8 do 15 hodin. Od 17. 12. bude přerušen z důvodu inventury skladů. S obnovením se předběžně počítá od února 2022. 

info@lib.vutbr.cz

Fakultní vnitroobjednávky

Výdej je možný na Odboru marketingu a vnějších vztahů, kancelář 1.20.
Postup pro objednání propagačních předmětů (pdf)

Kontaktní osoba: Martin Fučík