Ověření diplomů a osvědčení

Odesláním formuláře potvrzujete, že máte právní zájem na ověření pravosti diplomu podle §88 odst 5. zákona o vysokých školách
Kompletní databáze diplomů a osvědčení od roku 2004.

Odpovědnost: Tomáš Dula