doc. Mgr.

Zuzana Hübnerová

Ph.D.

FSI, ÚM OSO – vedoucí odboru

+420 54114 2550
hubnerova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  HÜBNEROVÁ, Z.; TOMÁŠKOVÁ, E.; BEDNÁŘ, J. Identification of Interfunctional Coordination Items Important for Business Performance of SMEs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 169-179. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  HÜBNEROVÁ, Z.; ESTERBY, S.; TAYLOR, S. Fire Weather Index and Climate Change. In Evaluating Climate Change Impacts. 1st. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2020. s. 1-19. ISBN: 9781351190831.
  Detail | WWW

  NÉMENTH, L.; HÜBNEROVÁ, Z.; ZEMPLÉNI, A. Comparison of trend detection methods in GEV models. Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, 2020, roč. -, č. -, s. 1-16. ISSN: 1532-4141.
  Detail | WWW

 • 2019

  KONEČNÁ, T.; HÜBNEROVÁ, Z. Asymptotic Comparison of Parameters Estimates of Two-parameter Weibull Distribution. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 253-263. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

 • 2018

  TEJKAL, M.; HÜBNEROVÁ, Z. Comparison of Approaches to Testing Equality of Expectations Among Samples from Poisson and Negative Binomial Distribution. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 4, s. 1025-1034. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  Patrick Langthaler, Yvonne Holler, Zuzana Hubnerova, Vitezslav Vesely and Arne C. Bathke. EEG, Nonparametric Multivariate Statistics, and Dementia Classification. In Statistics and Simulation, IWS 8, Vienna, Austria, September 2015. Springer International Publishing, 2018. s. 243-257. ISBN: 978-3-319-76034-6.
  Detail | WWW

 • 2014

  HÜBNEROVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Analysis of daily average PM10 predictions by generalized linear models in Brno, Czech Republic. Atmospheric Pollution Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 471-476. ISSN: 1309-1042.
  Detail | WWW

 • 2013

  HÜBNEROVÁ, Z.; VÁŇOVÁ, T.; PROCHÁZKA, J. Estimates of item parameters in computer adaptive testing. In 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. Brno: FSI VUT Brno, 2013. s. 421-426. ISBN: 978-80-214-4755- 4. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L. Properties of some test of equality of two negative binomial samples. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. 1. Melville, New York: American Institute of Physic: AIP Publishing LLC, 2013. s. 1839-1842. ISBN: 978-0-7354-1185- 2. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

 • 2012

  STADLOBER, E.; HÜBNEROVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M. Forecasting of Daily PM10 Concentrations in Brno and Graz by Different Regression Approaches. Austrian Journal of Statistics, 2012, roč. 41, č. 4, s. 287-310. ISSN: 1026- 597X.
  Detail

  HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L. Comparison of Powers of Some Tests in One- Way ANOVA Type Model with Negative Binomial Distribution. In XX International Conference PDMU-2012, Problems of Decision Making under Uncertainties Proceedings - Applied Papers. 1. Brno: Publishing office of the University of Defence, 2012. s. 19-30. ISBN: 978-80-7231-897- 1.
  Detail

 • 2011

  HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L. Influence of Estimate of Shape Parameter on Tests in Models with Negative Binomial Distribution. In Biometric Methods and Models in Current Science and Research. Brno: ukzuz, 2011. s. 119-126. ISBN: 978-80-7401-028- 6.
  Detail

  VESELÝ, V.; MICHÁLEK, J.; HÜBNEROVÁ, Z.; KOLÁŘ, M. Vybrané statistické metody pro predikci rizkových jevů. In Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. Brno: 2011. s. 146-158. ISBN: 978-80-210-5858- 3.
  Detail

 • 2009

  VESELÝ, V.; TONNER, J.; HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M. Analysis of PM10 Air Pollution In Brno Based on Generalized Linear Model With Strongly Rank- Deficient Design Matrix. Environmetrics, 2009, roč. 20, č. 6, s. 676-698. ISSN: 1180- 4009.
  Detail

 • 2008

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.; VESELÝ, V. Identification of Factors Affecting Air Pollution by Dust Aerosol in Brno City, Czech Republic. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2008, roč. 42, č. 37, s. 8661-8673. ISSN: 1352- 2310.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Approximation of powers of some tests in one-way MANOVA type multivariate generalized linear model. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2008, roč. 52, č. 8, s. 4059-4075. ISSN: 0167-9473.
  Detail | WWW

 • 2007

  HRDLIČKOVÁ, Z. Navrhy zkusebnich planu pri analyze spolehlivosti zalozene na silach testu v zobecnenem linearnim modelu. In Proceedings of the FSI junior konference Brno 2006. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3364- 9.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L. One-way ANOVA type model with negative binomial distribution. Seattle, USA: University of Washington, 2007. s. 25-25.
  Detail

  VESELÝ, V.; HRDLIČKOVÁ, Z.; TONNER, J.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M. Analysis of PM10 air pollution in Brno based on a GLM with strongly rank-deficient design matrix. Brno, C( eská republika: TIES, 2007. s. 118-118.
  Detail

 • 2006

  MICHÁLEK, J.; HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Užití klasifikačních metod při analýze genů ovlivňujících průběh sepse. In Biometrické metody a modely v současné vědě a výzkumu - Sborník referátů XVII. Letní školy biometriky. Brno: UKZUZ, 2006. s. 235-244. ISBN: 80-86548-89- 9.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Mnohorozměrné zobecněné lineární modely. 2006.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Regulární rozdělení exponenciálního typu. In Statistické dny v Brně. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, 2006. s. 25-26. ISBN: 80-214-3214- 4.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Prediction of risk of sepsis based on deviance in MGLM. In IWSM 2006, Proceedings of the 21st International Workshop on Statistical Modelling. Galway, Ireland: Corrib and Data Printers Ltd., 2006. s. 242-245. ISBN: 1-86220-180- 3.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Comparison of the power of the tests in one- way ANOVA type model with Poisson distributed variables. Environmetrics, 2006, roč. 17, č. 3, s. 227-237. ISSN: 1180- 4009.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; KOLÁŘ, M.; MICHÁLEK, J.; VESELÝ, V. The Statistical Analysis of Air Pollution by Suspended Particulate Matter in Brno. Program and Abstracts. Kalmar, Švédsko: 2006. s. 36-36.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Užití síly testů k plánování experimentů. In Biometrické metody a modely v současné vědě a výzkumu - Sborník referátů XVII. Letní školy biometriky. Lednice: UKZUZ, 2006. s. 151-158. ISBN: 80-86548-89- 9.
  Detail

 • 2005

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; SVĚTLÍKOVÁ, P.; JOBOVÁ, M. Užití mnohorozměrného zobecněného lineárního modelu ke klasifikaci objektů. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. s. 32-37. ISBN: 80-85960-92- 3.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Statistical Inference about ROC Curves based on GLM. Program and Abstracts. The Sixteenth International Conference on Quantitative Methods for the Environmental Sciences. Beijing China: Chinese Academy of Science and CSIRO, 2005. s. 52-52.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Powers of Test in Two- way ANOVA Type Model with General Distribtuion from the Exponential Class. 25th European Meeting of Statisticians, 24--28 July 2005, Oslo Norway, Final Programme and Abstracts. Oslo, Norway: University of Oslo, 2005. s. 476-476.
  Detail

 • 2004

  HRDLIČKOVÁ, Z. Power of the Test in One- way ANOVA Type Model with Poisson Distributed Variables. In Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masaryk University Brno, 2004. s. 123-136. ISBN: 80-210-3564- 1.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Powers of Anova Tests for Variables with General Distribution from Exponential Class. In The Joint Proceedings of Accuracy 2004 and TIES 2004. USA: USDA Forest Service, 2004.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; SEDLAČÍK, M. Diagnostika populací s rozdělením gama pomocí ROC křivek. In Proceedings : XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu 2004. Vyškov: VVŠ- PV FEM, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-7231-116- 6.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; DOUDOVÁ, L. Faktorová analýza - geometrická interpretace, metody a příklady použití. In Sborník XVI. LŠB, 21. - 25.6. 2004, Pribylina. Nitra: Agentúra Slovenskej akadémie podohospodárských vied, 2004. s. 69-78. ISBN: 80-89162-06- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.