Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '142673' je k datu 18.09.2021 studentem kombinované formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš