prof. RNDr.

Radim Chmelík

Ph.D.

FME, IPE DOPM – Head of sub-department

+420 54114 2795
Radim.Chmelik@vut.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Patents

 • 2018

  patent
  BOUCHAL, P.; CHMELÍK, R.; BOUCHAL, Z.; ČELECHOVSKÝ, R.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Česká republika Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, Česká republika: Zobrazovací modul pro mimoosový záznam polarizačně oddělených vln. 307520, patent. (2018)
  Detail

 • 2016

  patent
  KOLMAN, P.; CHMELÍK, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Interferometrický systém a způsob měření prostorového rozložení indexu lomu. 306015, patent. (2016)
  Detail

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: 具有空间载频的能够以多色辐射进行成像的干涉仪系统. CN102279555A, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  patent
  CHMELÍK, R.; DOSTÁL, Z.; KOLMAN, P.; SLABÝ, T.; LOŠŤÁK, M.; Vysoké učení technické v Brně TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.: Interferometrický systém s variabilní optikou pro nekoherentní zdroj záření a způsob naladění interferometrického systému. 305665, patent. (2015)
  Detail

  užitný vzor
  KOLMAN, P.; CHMELÍK, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Interferometrický systém. 28139, užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2014

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometric system with spatial carrier frequency capable of imaging in polychromatic radiation. JP 5510676 B2, patent. (2014)
  Detail

 • 2013

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСУЩЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ, СПОСОБНАЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ. EA 018804 B1, patent. (2013)
  Detail

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometric system with spatial carrier frequency capable of imaging in polychromatic radiation. US 8526003 B2, patent. (2013)
  Detail

 • 2012

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometric system with spatial carrier frequency capable of imaging in polychromatic radiation. EP 2378244 B1, patent. (2012)
  Detail

 • 2011

  užitný vzor
  CHMELÍK, R.; KOLMAN, P.; SLABÝ, T.; Vysoké učení technické v Brně: Multifunkční holografický mikroskop. 22284, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém záření. 302491, patent. Praha (2011)
  Detail

  užitný vzor
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém záření. 21593, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail

 • 2008

  užitný vzor
  CHMELÍK, R.; KOLMAN, P.; Vysoké učení technické v Brně: Holografický mikroskop. 19150, užitný vzor. Praha (2008)
  Detail

 • 1999

  patent
  CHMELÍK, R.; HARNA, Z.; Chmelík Radim, Harna Zdeněk: Holografický konfokální mikroskop pro bílé světlo. 8547, patent. Praha (1999)
  Detail