prof. RNDr.

Radim Chmelík

Ph.D.

FME, IPE DOPM – Head of sub-department

+420 54114 2795
Radim.Chmelik@vut.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Creative activities

 • CHMELÍK, R.; KOLMAN, P.; LOVICAR, L.: Dělič 150; Difrakční dělič svazku pro holografický mikroskop s dvěma mřížkami. A2/212. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHMELÍK, R.; KOLMAN, P.: THM Pecka; Digitální holografický mikroskop pro procházejcí světlo s nízkou koherencí. A2/212. (funkční vzorek)
  Detail

 • ANTOŠ, M.; JANEČKOVÁ, H.; CHMELÍK, R.: DHM2-ST; Teplotně stabilizovaný stolek pro holografickou mikroskopii biologických vzorků. ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://holomek.fme.vutbr.cz/, number of downloads: 2
  Detail

 • SPOUSTA, J.; URBÁNEK, M.; ŠIKOLA, T.; CHMELÍK, R.: Plošný spektrofotometr; Zobrazovací in situ reflektometr. A2/518. (funkční vzorek)
  Detail

 • BOUCHAL, P.; CHMELÍK, R.; BOUCHAL, Z.; ČELECHOVSKÝ, R.; DOSTÁL, Z.: MIRAU; Jednocestný interferometr s polarizační selekcí. Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, Brno 616 69 Budova A2. Místnost 219.. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHMELÍK, R.: DMD_KONFOK; Konfokální optický systém s DMD čipem. Fakulta strojnÍho inženýrství, Ustav fyzikálního inženýrství, Technická 2896/2, budova A2. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.