prof. RNDr.

Radim Chmelík

Ph.D.

FME, IPE DOPM – Head of sub-department

+420 54114 2795
Radim.Chmelik@vut.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Super-Resolution in coherence-controlled holographic microscope using synthetic aperture approach, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  3D Refractive Index Reconstruction by Inverse Modelling in Coherence-controlled Holographic Microscope, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod III, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials II., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Robust Method for Quantitative Phase Image Synthesis out of Coherence-gated Multiply Scattered Light , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Plasmonic metasurfaces for flat optics, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  GA18-01396S, Nové možnosti kvantitativního fázového zobrazení dosažené průkopnickými technologiemi pro transformaci geometrické fáze světla, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod II, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  LM2015062, Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování, zahájení: 01.06.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Recognition of dynamic cellular processes in quantitative phase images , zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  GA15-14612S, Pokroky nekoherentní holografické mikroskopie při použití fotonických simulací a principů singulární optiky, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Automatická detekce buněčné apoptózy, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Sledování procesu stárnutí buněk, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Pokročilé nanotechnologie a materiály, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Výzkum pokročilých metod pozorování biologických vzorků na koherencí řízeném holografickém mikroskopu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TE01020229, Centrum digitální optiky, zahájení: 01.07.2012, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  FR-TI4/660, Multimodální holografický mikroskop, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Aplikace pokročilých optických metod, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Difuzní zobrazování v koherencí řízeném holografickém mikroskopu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Nová generace digitální holografické mikroskopie, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Aplikace pokročilých optických metod , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Program na podporu talentované mláděže, zahájení: 08.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  GA202/08/0590, Využití digitálního holografického mikroskopu pro výzkum dynamiky živé buňky a dovršení vývoje nového multifunkčního mikroskopu, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2004

  GA202/04/1410, Obrazová rekonstrukce trojrozměrných objektů metodami holografické konfokální mikroskopie, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2002

  Teorie trojrozměrného zobrazení: studijní text pro doktorské studium - F1, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2000

  GA101/00/0974, Mikroskopie s lokální sondou drženou optickými silami, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1998

  GA202/98/P285, Profilování povrchů pomocí holografické konfokální mikroskopie, zahájení: 01.09.1998, ukončení: 31.08.2001
  Detail

 • 1996

  GA202/96/1520, Holografická konfokální mikroskopie, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1998
  Detail