Patent detail

Holografický konfokální mikroskop pro bílé světlo.

CHMELÍK, R. HARNA, Z.

Patent type

Patent

Abstract

Patentem je chráněna optická soustava holografického mikroskopu s konfokálním typem zobrazení, který pracuje při osvětlení bílým světlem.

Patent number

8547

Date of registration

16.04.1999

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví

Owner

Chmelík Radim, Harna Zdeněk

Documents