doc. Ing.

Petr Blecha

Ph.D., FEng.

FME, IPMSR – Director of Department

+420 54114 2447
Petr.Blecha@vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., FEng.

Creative activities

 • KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KNOFLÍČEK, R.; SINGULE, V.; SZABÓ, I.: VUTBOT-2; Autonomní mobilní robot VUTBOT 2. VUT FSI ÚVSSaR - VCAM - pracoviště VCSVTT FS ČVUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=761. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=761, number of downloads: 3
  Detail

 • KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.: Projekt č. 6; Modelový modulární bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. VUT FSI ÚVSSaR VCAM. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=766. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=766, number of downloads: 3
  Detail

 • BLECHA, P.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.: STD 25; Stand pro výzkum rychlé automatické manipulace s nástroji. FSI VUT v Brně - lab. C1. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=770. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=770, number of downloads: 3
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.: Systém. metodika analýzy rizik; Systémová metodika pro stanovení preventivních opatření k předcházení potenciálních rizik. FSI VUT v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HOLUB, M.; SÝKORA, J.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; MAREK, J.; TŮMA, J.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.: LinOsa; Experimentální měřící zařízení pro měření přesnosti polohování. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232, number of downloads: 2
  Detail

 • BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.: FUQ 150 B; Obráběcí centrum FUQ 150 B. TOS Kuřim - OS, a.s.. (prototyp)
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; TŮMA, Z.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; HOZA, M.: Z-15-012; Výsledek na stroji- VUT v Brně #10-2015 (Analýza rizik a celkové bezpečnosti kovacího lisu). ŠMERAL BRNO. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; MAREK, J.; FRKAL, V.: DV # 10-1 (2015); Výsledek na stroji- TOSHULIN #10-2015 (Aplikace imerzní virtuální reality pro vývoj a analýzy stroje PowerTurn). Virtuální model stroje se nachází na Brněnském pracovišti VCSVTT (NETME Centre, Divize mechatroniky, Sekce výrobních strojů a zařízení, ÚVSSR, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně).. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; TŮMA, Z.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; ZBOŽÍNEK, R.: V-15-013; Výsledek na stroji- TAJMAC-ZPS #10-2015 (funkční bezpečnost stroje). TAJMAC-ZPS, a.s.. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; KOZLOK, T.: DV # 10-1 (2015); Výsledek na stroji- TOS VARNSDORF #10-2015 (imerzní model stroje v IVR). Virtuální model stroje se nachází na Brněnském pracovišti VC SVTT (NETME Centre, Divize mechatroniky, Sekce výrobních strojů a zařízení, ÚVSSR, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně).. (ostatní)
  Detail

 • HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; BLECHA, P.: Certifikát ESOS; Metodický postup efektivní stavby obráběcích strojů. VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HOLUB, M.; MAREK, T.; MAREK, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.: Certifikát volumetrické kompmezace BK; Metodický postup zavádění volumetrických kompenzací 5ti osých obráběcíchcenter s kinematikou "BK". VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; KROUPA, J.; ŠTĚPÁNEK, V.; BRAŽINA, J.; TŮMA, J.; TŮMA, Z.; HUZLÍK, R.; ZUTH, D.; MARADA, T.; KNOFLÍČEK, R.; MAREK, T.; MAREK, J.; JANKOVÝCH, R.: UVSSR CELL; UVSSR CELL. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2 616 69 Brno laboratoře C1/118. (ostatní)
  Detail

 • ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ZEMAN, T.; WOLFOVÁ, K.; JUROVÁ, M.; BLECHA, P.; MAREK, J.; POPELOVÁ, B.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PACHER, P.; MARTINCOVÁ, J.: Metodika BOZP; Metodika zvyšování bezpečnosti pracovního prostředí zatíženého částicemi < 2.5 μm. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inžnýrství, Odbor inženýrství rizik. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HOUŠKOVÁ, K.; BLECHA, P.; HUZLÍK, R.; HUDEC, M.; PANTOVÁ, P.: Plavící komora; Plavící komora pro třídění semen. Mendelova univerzita, Ústav zakládání a pěstění lesů,, Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole). URL: https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2017/07/GS_ZZ_IDS.pdf. (funkční vzorek)
  https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2017/07/GS_ZZ_IDS.pdf, number of downloads: 0
  Detail

 • HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; DIVOKÝ, F.; KUBENA, Z.; MINDL, K.; KRANNICH, T.; STACH, E.; BLECHA, P.; MERGL, V.; OMES, J.; PANTĚLEJEV, L.; ŘEHOŘEK, L.: 0024942 - FV2; Funkční vzorek (FV2) lineárního hydraulického aktuátoru s hydraulickým obvodem do venkovních podmínek se sníženou teplotou. Slovácké strojírny, Uherský Brod. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; DIVOKÝ, F.; MINDL, K.; KRANNICH, T.; STACH, E.; ŠPAČEK, O.; BLECHA, P.; TŮMA, J.; OMES, J.; HUSÁK, M.: 0024942 - FV3; Funkční vzorek testovací stolice pro zkoušky technických parametrů lineárních hydraulických aktuatorů. Slovácké strojírny, Uherský Brod. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.