Product detail

Metodika zvyšování bezpečnosti pracovního prostředí zatíženého částicemi < 2.5 μm

ADAMEC, V. KÖBÖLOVÁ, K. URBÁNEK, M. ZEMAN, T. WOLFOVÁ, K. JUROVÁ, M. BLECHA, P. MAREK, J. POPELOVÁ, B. DRBOHLAVOVÁ, J. PACHER, P. MARTINCOVÁ, J.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

Cílem metodiky je hodnocení systému managementu BOZP, zvýšení jeho úrovně a efektivity v provozech zatížených částicemi s aerodynamickým průměrem < 2,5 μm. Metodika obsahuje jak hodnocení rizik spojených s expozicí pracovníků jemným a ultrajemným částicím, tak míru vnímání rizik ze strany zaměstnanců v oblasti informovanosti o rizicích spojených s jemnými a ultrajemnými částicemi a oblasti vnímání adekvátnosti stávajících bezpečnostních opatření pro snížení expozice pracovníků jemným a ultrajemným částicím na pracovišti. Součástí metody je také návrh základních opatření ke snížení expozice zaměstnanců.

Keywords

Pracovní prostředí, jemné a ultrajemné částice, hodnocení rizik, nanobezpečnost

Create date

10. 9. 2021

Location

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inžnýrství, Odbor inženýrství rizik

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek